Ułatwienia dostępu

baner_chrzest-1.4.jpg
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.
(Mk 16,15-16)

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłani.

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1213


POTRZEBNE DOKUMENTY

Sakrament Chrztu w naszym kościele udzielany jest po uzgodnieniu z proboszczem w dogodnym terminie dla rodziców. Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
 2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego,
  gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)
 3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
 4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami
 5. Jeżeli rodzice są spoza naszej parafii, potrzebne jest pozwolenie właściwego proboszcza na Chrzest w innej parafii.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:
 • niewierzący czy osoby innej wiary,
 • osoby niepraktykujące,
 • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Portale warte polecenia