Ułatwienia dostępu

Jest to grupa, której głównym celem jest wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy własne i całego świata.

Formacja tej grupy skupia się na tzw. Godzinie Obecności, rozważaniu tzw. „biletu”, spotkaniu formacyjnym raz w miesiącu a także adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 22:00 zwanej Godziną Świętą.  

Akt zaciągnięcia się do Straży Honorowej NSPJ
O Panie Jezu, przychodzę dziś dobrowolnie zaciągnąć się do służby Twemu Najświętszemu Sercu. Ofiaruję Ci wszystkie moje codzienne czynności oraz obowiązki stanu i łączę je z wszystkimi Twoimi czynami, które wielbią Ojca. Pragnę, by w moich zajęciach i modlitwach spełniały się słowa św. Pawła: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”.

Dlatego obieram sobie godzinę ….. trwania w Twojej obecności, aby łącząc się w duchu ze wszystkimi czcicielami Twego Najświętszego Serca, uwielbiać Twoje imię, okazywać Ci miłość, wynagradzać za siebie i innych. Niech coraz doskonalej wypełnia się Twoja wola w moim życiu i na całym świecie. Amen.

Godziny święte do końca roku 2022:
pierwsze czwartki, każdego miesiąca godz. 22.00

06. maja
02. czerwca
07. lipca
04. sierpnia
01. września
06. października
03. listopada
01. grudnia

____________

Opiekunem grupy jest ks. Kamil Ożóg

Spotkania w pierwszy piątek miesiąca.

Portale warte polecenia