Ułatwienia dostępu

baner_chrzest-1.4.jpg
Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?
J 11,25-26

Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna

(por. 2Mch 12,43-45)

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.
W kancelarii należy okazać:
  1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  2. Kartę zgonu,
  3. Zaświadczenie o przyjęci Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala,
  4. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał, jeśli nie jest z terenu naszej parafii.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.),
dlatego należy wcześniej zadbać o przystąpienie do spowiedzi św.
Portale warte polecenia