Ułatwienia dostępu

„Służba liturgiczna” stanowi wspólne określenie wszystkich tych, którzy swoją posługą przyczyniają się do jak najpiękniejszego przeżycia liturgii.

Ponieważ każdy z nas został obdarzony różnymi talentami, realizacja swego powołania może odbywać się na wielu płaszczyznach, stąd pojęcie „służby liturgicznej” jest niezwykle pojemne. Dokumenty regulujące jej status wyliczają szereg osób/grup należących do Służby liturgicznej: ministranci i lektorzy, ceremoniarze, Ojcowie ministranci, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej.

Ministranci to najliczniejsza z grup należących do Służby Liturgicznej, działającej przy naszej parafii, której celem jest posługiwanie przy ołtarzu,

Lektorzy i ceremoniarze są odpowiedzialni za czytanie Słowa Bożego podczas Mszy Św. oraz sprawują funkcję liturgiczną, której zadaniem jest koordynacja przebiegu liturgii, w razie potrzeby, przeprowadzanie prób zespołu liturgicznego przed celebrą. Realizuje się to jak gdyby na czterech płaszczyznach, które są zarazem poszczególnymi stopniami: kandydat, ministrant i lektor, ceremoniarz.

Kandydaci to najmłodsza grupa wiekowa, skupiająca tych, którzy pragną włączyć się w czynną posługę liturgiczną. Ministranci stanowią średnia grupę wiekową, a ich posługa jest najbardziej różnorodna. Toteż, aby zostać ministrantem, należy opanować podstawowe wiadomości liturgiczne oraz zasady służenia przy ołtarzu. Kiedy ministrant wejdzie w pewien przedział wiekowy, a posiada odpowiednie predyspozycje (zwłaszcza dykcyjne), zostaje promowany na lektora: od tej pory powierzone mu zostaje głoszenie Bożego Słowa podczas mszy świętej.

Formacja członków Służby Liturgicznej obejmuje przede wszystkim uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach (zbiórkach teoretycznych), a także poprzez różne wyjazdy.

Opiekunem grupy jest ks. Jarosław Biłozor
Spotkania dla ministrantów: sobota o 10:00
Spotkania dla lektorów i ceremoniarzy: czwartek 18:45


Portale warte polecenia