Ułatwienia dostępu

Początki Przyjaciół Oblubieńca w Bielawie zrodziły się po Seminarium Odnowy Wiary 17 grudnia 2019 roku. Wspólnota rozpoczęła swoją działalność w liczbie ok. 60 osób. Wśród nich są: kapłan, młode małżeństwa, emeryci oraz osoby niezamężne.

Jesteśmy wspólnotą międzypokoleniową, której członkami są ludzie młodzi, dorośli i starsi, samotni i małżonkowie, osoby świeckie i konsekrowane. Szczególny rysem naszej tożsamości jest pragnienie współpracy z różnymi rzeczywistościami Kościoła w jednym dziele ewangelizacji. Codziennie rozważamy Słowo Boże i regularnie spotykamy się, aby podzielić się swoim doświadczeniem przeżywania wiary i relacji z Bogiem.

Aktywnie włączamy się w życie parafii, pomagają m.in:
  • w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania
  • w przygotowaniu rodziców, których dzieci przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej.
  • angażujemy się w przygotowanie do chrztu dorosłych, poprzez świadectwo swojego życia.
  • organizujemy kursy ewangelizacyjne w parafii oraz w regionie (Nowe Życie, Maria Magdalena, spotkania dla kobiet, wieczory uwielbienia).
Poprzez stałą formację i podejmowane dzieła Ewangelizacyjne pragniemy prowadzić siebie i innych ludzi do spotkania z Oblubieńcem. Chcemy umacniać wierzących i poszukiwać tych, którzy porzucili praktyki wiary, prowadząc ich na nowo do Jezusa.

W naszej formacji, bazując na Tradycji Kościoła, próbujemy szukać nowych form życia z Bogiem w zmieniającym się świecie. 

____________

Pasterz: ks. Tomasz Kowalczuk
Administratorzy: Joanna i Dominik Ostrowscy
Wiceadministrator: Maria Grajewska-Łyżwa
Ekonom: Monika Maziarz

Spotkania: w każdą środę o godz. 19:00, aula w domu parafialnym

Portale warte polecenia