Ułatwienia dostępu


Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich , którzy w zorganizowanej formie ściśle
współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego kościoła.

Zachęcamy parafian do włączenia się w działalność Akcji Katolickiej, krzewienie wiary w swoim środowisku
i obrony naszych wspólnych wartości.

Dzień skupienia w pierwszy piątek miesiąca

Portale warte polecenia