Ułatwienia dostępu

baner_chrzest-1.4.jpg
36269811310113784803052211691999903933151008n
36269456810113777436386283914672172051603325n
36265907010113778436386183726036391893058141n
35870991410113777269719631646942869293408199n
3625180161011379016971834293353567975696237n
36268471610113784969718866825012448981471592n
3626904241011379053638497318591818474380147n
36296213410113789536385073501785534669182662n
36289224110113786603052039027358430467838705n
36269663310113785436385485106740498095700106n
36269412810113786069718758286526127954828555n
36268667810113788836385143882363120875128742n
36267391610113783036385721501213784958872225n
36268426910113788069718552971055736737965187n
36266556010113787703051927004294127925952672n
36265718510113780003052693695890819897837737n
36265566210113787303051968623853598458471320n
36269086210113780936385932020193035340542364n
36264511310113789336385095345714548142049196n
36292234410113779469719416060408782258254488n
36288707810113780036386025255598232191886846n
3626720631011378066971929721152033667571345n
36251801610113781669719197680787504519880971n
36269944510113781936385836059002061690463855n
36268244910113782036385822245063046629635244n
36268929310113783136385712374173935774765339n
36265718510113780003052693695890819897837737n-1
36267254710113784436385587787080247843983335n
36262986910113782603052435611870391203184408n
36269811310113784803052211691999903933151008n
36269456810113777436386283914672172051603325n
36265907010113778436386183726036391893058141n
35870991410113777269719631646942869293408199n
3625180161011379016971834293353567975696237n
36268471610113784969718866825012448981471592n
3626904241011379053638497318591818474380147n
36296213410113789536385073501785534669182662n
36289224110113786603052039027358430467838705n
36269663310113785436385485106740498095700106n
36269412810113786069718758286526127954828555n
36268667810113788836385143882363120875128742n
36267391610113783036385721501213784958872225n
36268426910113788069718552971055736737965187n
36266556010113787703051927004294127925952672n
36265718510113780003052693695890819897837737n
36265566210113787303051968623853598458471320n
36269086210113780936385932020193035340542364n
36264511310113789336385095345714548142049196n
36292234410113779469719416060408782258254488n
36288707810113780036386025255598232191886846n
3626720631011378066971929721152033667571345n
36251801610113781669719197680787504519880971n
36269944510113781936385836059002061690463855n
36268244910113782036385822245063046629635244n
36268929310113783136385712374173935774765339n
36265718510113780003052693695890819897837737n-1
36267254710113784436385587787080247843983335n
36262986910113782603052435611870391203184408n

ks. Mirosław Benedyk/Niedziela

o. Andrzej Brzezieński na co dzień pracuje z franciszkańskimi seminarzystami w San Antonio w Teksasie

Do miejscowego kościoła Wniebowzięcia NMP w sobotę 22 lipca przyszło kilkuset wiernych, którzy chcieli doświadczyć działania Pana Boga. - To dzisiejsze spotkanie nie było jakoś wyjątkowo planowane. W trakcie koleżeńskiej rozmowy z Dominikiem Ostrowskim - liderem bielawskiej wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca, zrodził się pomysł, aby uczynić coś dobrego w parafii naszego dzieciństwa i młodości. Pomyślałem, że może spotkamy się w salce, przyjdzie dziesięć osób i będzie dobrze. Okazało się, że Pan Bóg zgromadził nas o wiele więcej, ponieważ chce budować z nami ojcowską relację – mówił o. Andrzej Brzeziński.

Zaczyna się od przebaczenia

- Modlitwa o uzdrowienie, związana jest z wiarą w to, że Jezus chce nas uzdrawiać. Powinniśmy się pytać innych, zwłaszcza chorych, czy chcą, abyśmy się za nich modlili. I choć możemy nie widzieć na własne oczy, czy coś wielkiego się wydarzy, czy Pan Bóg uzdrowi czy nie, to mamy być odważni i nie bać się takiej modlitwy – zachęcał franciszkanin konwentualny, podając przykłady z własnego doświadczenia, jak Pan Bóg uzdrawiał ludzi, nad którymi się osobiście modlił zakonnik.

- Jednak nie wszystko do końca rozumiałem, ponieważ przychodzili do mnie ludzie, mówiąc, że ból po kilku dniach wrócił. Dlatego szukałem, pytałem, jak to jest? I dowiedziałem się, że niektóre źródła bólu mają przyczynę duchową. Jakieś nieprzebaczone sprawy czy duchowe zranienia wpływają na nasz układ nerwowy i nasze ciało, ponieważ jesteśmy połączonymi naczyniami. Jesteśmy psychofizyczni i duchowi. I tak się uczyłem, że proces uzdrowienia należy zacząć od sfery duchowej, zwłaszcza od przebaczenia – wyjaśniał, dodając, że modlitwa sama w sobie nie jest celem, ale jest środkiem, do nawiązania głębszej relacji z Bogiem.

Spotkaniu towarzyszyła diakonia muzyczna złożona z członków wspólnot z Kudowy, Kłodzka czy Bielawy. Po wygłoszonej konferencji każdy mógł podejść do o. Andrzeja, aby się nad nim pomodlił, ale także wierni wychodzili z ławek i modlili się za siebie nawzajem.

Osoba ojca Andrzeja

O. Andrzej Brzeziński jest rodem z parafii Wniebowzięcia i blisko 30 lat temu wstąpił do zakonu franciszkanów konwentualnych w Krakowie. Po odbytych studiach i przyjęciu święceń kapłańskich w 2002 roku pracował w Przemyślu, a następnie pojechał na misje do Uzbekistanu, tam nauczył się mówić po rosyjsku i przebywał z ludźmi, którzy nie wiedzieli za dużo ani o Bogu, ani o chrześcijaństwie. Następnie skierowany został na placówkę w Stanach Zjednoczonych, tam uczył się języka angielskiego. Przez cztery lata pracował w Waszyngtonie z młodzieżą studencką i był jednym z duszpasterzy akademickich. Na prośbę przełożonych zakonnych aktualnie pracuje z franciszkańskimi seminarzystami w San Antonio w Teksasie. Jak tylko ma możliwość i czas, przyjeżdża do Bielawy, aby odpocząć i odwiedzić dom rodzinny.


Link do artykułu w tygodniku Niedziela kliknijPARAFIA RZYM.-KAT.
WNIEBOWZIĘCIA NMP W BIELAWIE

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1
58-260 Bielawa

tel. 733 824 147
tel. 74 833 46 13

KANCELARIA PARAFIALNA
w ciągu roku:
w poniedziałek tylko sprawy cmentarza parafialnego 16.00 - 18.00
przed południem w środę i czwartek 
9.00 - 10.00
po południu od środy do piątku 
16.00 - 18.00

w okresie wakacyjnym:
środaczwartek 
od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 18.00

Opłaty za grób na cmentarzu parafialnym
można dokonać w każdy poniedziałek
w godz. od 16.00 do 18.00
lub wpłacając na konto parafialne. 
opłatę na 10 lat 250 zł., na 20 lat 500 zł.
podając w tytule id grobu oraz dane osoby
wpłacającej z adresem do korespondencji.

Rachunek: 02 9527 0007 0000 5441 2000 0001
Bank Spółdzielczy Dzierżoniów

 

Portale warte polecenia