Ułatwienia dostępu

baner_chrzest-1.4.jpg

Matkę Jezusa poznaliśmy. Ojca też. Braćmi i siostrami jesteśmy wszyscy. Ale czy poznaliśmy babcię i dziadka Jezusa? To święta Anna i święty Joachim.

Niestety w Piśmie Świętym nie znajdziemy zbyt wielu informacji o świętej Annie i świętym Joachimie. O ich życiu mówią nam trochę więcej teksty napisane na początku chrześcijaństwa, które nie zostały włączone do kanonu Pisma Świętego, ale obok nieco baśniowych opisów zawierają też prawdziwe informacje, które należą do Tradycji Kościoła. Mowa tutaj o apokryfach. O babci i dziadku Jezusa mówią zwłaszcza Protoewangelia Jakuba i Ewangelia Pseudo-Mateusza.

Według tych przekazów Anna pochodziła z Betlejem, z rodziny kapłańskiej. Rodzice wychowali ją bardzo starannie, a później pełniła służbę w świątyni jerozolimskiej. Joachima poślubiła w wieku 24 lat. Joachim także pochodził z pokolenia Dawidowego, z zamożnej, poważanej rodziny w Galilei. Byli szczęśliwymi małżonkami, ale przez 20 lat nie doczekali się dzieci. A w kulturze żydowskiej było to postrzegane jako brak Bożego błogosławieństwa, kara i hańba.

W Protoewangelii Jakuba przeczytamy, że Joachim udał się na pustynię, by przez 40 dni i nocy pościć i prosić Boga o spełnienie ich pragnienia. Tam objawił mu się Anioł i oznajmił, że ich modlitwy zostały wysłuchane i Anna urodzi dziecko, które będzie radością ziemi. Natomiast w Ewangelii Pseudo-Mateusza przeczytamy barwny opis obietnicy, jaką anioł złożył Annie. Mianowicie Anna poszła do ogrodu, by tam opłakiwać swoje nieszczęście. Wtedy zobaczyła gniazdo wróbli na drzewie laurowym, ten widok ją poruszył i wypowiedziała swoją skargę do Boga:

„Panie, Boże wszechmogący, który obdarzyłeś potomstwem wszystkie stworzenia, zwierzęta dzikie i domowe, gady, ryby, ptaki i wszystko co cieszy się ze swego potomstwa, dlaczego mnie jedną odsunąłeś od daru twojej łaskawości? Ty wiesz, Panie, że do początku małżeństwa złożyłam ślub, iż jeżeli dasz mi syna lub córkę, ofiaruję je tobie w twym świętym przybytku”.

Można się zastanawiać, która wersja jest prawdziwa: czy ta, w której anioł ukazał się Joachimowi, czy ta, w której złożył obietnicę Annie? W zasadzie wersje te nie wykluczają się wzajemnie, ponieważ jeden tekst może być spisaną relacją babci, a druga dziadka Jezusa. Anioł mógł się ukazać zarówno Annie, jak i Joachimowi w tym samym czasie.

Tak jak zapowiedział anioł, Anna urodziła dziecko – dziewczynkę. Zgodnie ze zwyczajem w piętnastym dniu po narodzeniu nadano jej imię: Maria. Kiedy Maria skończyła trzy lata, została oddana na wychowanie do świątyni, gdzie wśród innych dziewczynek zajmowała się śpiewem, modlitwą, czytaniem Pisma i haftowaniem szat kapłańskich.

Według niektórych przekazów Joachim zmarł krótko po poślubieniu Maryi przez Józefa. Anna natomiast miała dożyć starości w domu Maryi i Józefa. Nie ma zgodności co do tego, gdzie jest usytuowany ich grób. Jedne źródła podają, że jest to w Dolinie Jozafata, inne że przy wejściu na Górę Oliwną. Są też takie, które wskazują na kościółek w dzielnicy Bezetha w pobliżu świątyni pod wezwaniem świętego Joachima i świętej Anny.

Anna i Joachim nie mieli łatwego życia, ale do końca wierzyli, że Bóg da im najlepsze dla nich rzeczy. Nie ustawali w modlitwie. Przyjęli najpierw bezdzietność, a później córkę i zamiar, jaki Bóg miał w stosunku do niej. Nasze babcie i dziadkowie też często, dzięki doświadczeniu i życiowej mądrości, pokazują nam tę prawdę, że wśród zmienności życia niezmienny jest Bóg ze swoim pragnieniem, by wychodzić do człowieka. Nie ustają w modlitwie i ufają Bogu. I choć często pozostają anonimowi, to my wiemy, że są święci.

źródło: https://misyjne.pl/swiete-babcie-dziadkowie/
Justyna Nowicka
Teolog. Obecnie doktorantka na Wydziale Teologicznym UAM. Interesuje ją ewangelizacja w kulturze postmodernistycznej oraz duchowość charyzmatyczna.PARAFIA RZYM.-KAT.
WNIEBOWZIĘCIA NMP W BIELAWIE

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1
58-260 Bielawa

tel. 733 824 147
tel. 74 833 46 13

KANCELARIA PARAFIALNA
w ciągu roku:
w poniedziałek tylko sprawy cmentarza parafialnego 16.00 - 18.00
przed południem w środę i czwartek 
9.00 - 10.00
po południu od środy do piątku 
16.00 - 18.00

w okresie wakacyjnym:
środaczwartek 
od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 18.00

Opłaty za grób na cmentarzu parafialnym
można dokonać w każdy poniedziałek
w godz. od 16.00 do 18.00
lub wpłacając na konto parafialne. 
opłatę na 10 lat 250 zł., na 20 lat 500 zł.
podając w tytule id grobu oraz dane osoby
wpłacającej z adresem do korespondencji.

Rachunek: 02 9527 0007 0000 5441 2000 0001
Bank Spółdzielczy Dzierżoniów

 

Portale warte polecenia